border=  border=
Tarihçe

1997-1998

 

İstanbul Kültür Üniversitesi, Kurucu Rektörü Prof. Dr. Dr. Hc. Önder Öztunalı tarafından “Kamu Tüzel Kişiliğine” sahip bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur. İlk akademik yılında 157 öğrenci ve 32 kişilik akademik kadrosuyla İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (Matematik-Bilgisayar Bölümü), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme Bölümü), Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İnşaat Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri) Fakülteleriyle Meslek Yüksekokulları (İşletmecilik ve Bilgisayar Programcılığı) Programlarında eğitim vermeye başlamıştır.

 

1998-1999

 

1998-1999 Akademik Yılı’ndan itibaren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi’nde Mimarlık ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri ile Meslek Yüksekokulu’nda ise Turizm İşletmeciliği ve Endüstriyel Elektronik Programlarında eğitim hizmeti vermeye başlayan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin öğrenci sayısı 585’e, akademik personel sayısı ise 90’a ulaşmıştır.


 
1999-2000

 

Meslek Yüksekokullarından ilk mezunlarını veren İstanbul Kültür Üniversitesi, Hukuk Fakültesi ile Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri’nde ilk defa öğrencileriyle buluşmuştur. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat Bölümü’nde, Meslek Yüksekokullarındaysa Turizm Rehberliği ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programlarını açan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin öğrenci sayısı 1210’a, akademik personel sayısı 154’e yükselmiştir.


 
2000-2001

 

İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık ve Mühendislik ile Fen-Edebiyat Fakültelerinden ilk mezunlarını veren İstanbul Kültür Üniversitesi, ilk kez devlet desteğine layık görülmüştür. Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrencileriyle buluşan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin bünyesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş ve faaliyete başlamıştır.
 


2001-2002

 

İstanbul Kültür Üniversitesi tam zamanlı öğretim üyesi sayısı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı zenginliği, eğitim kalitesi, geniş burs uygulamaları ve bilimsel yayınlarıyla bir kez daha devlet desteğine layık görülmüştür. Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı, Sanat Yönetimi, İletişim Sanatları ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinde ilk kez öğrenci alan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Şirinevler yerleşkesindeki yeni binaya taşınmıştır. Meslek Yüksekokullarında Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık, Radyo-TV Yayıncılığı, Bilgisayar Donanımı ve Elektronik Ticaret programları kurulmuştur.


 
2002-2003

 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda üçüncü kez devlet desteğine layık görülen İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Hukuk Doktora Programı ile Fen Bilimleri Enstitüsü’nde İnşaat Doktora Programını açan ilk vakıf üniversitesi olmuştur.


 
2003-2004

 

Dördüncü kez devlet desteğine layık görülen İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesinde Fizik, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde ilk kez öğrencileriyle buluşmuş ve Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Kız Öğrenci Yurdu Şirinevler Yerleşkesinde hizmet vermeye başlarken, Mühendislik ve Mimarlık ile Sanat ve Tasarım Fakülteleri de Şirinevler Yerleşkesine taşınmıştır.

 
 
2004-2005

 

Prof. Dr. Tamer Koçel, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin ikinci rektörü olarak göreve başlamıştır. Beşinci kez devlet desteğine layık görülen İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Matematik Doktora Programını açmıştır.


 
2005-2006

 

Altıncı kez devlet desteğine layık görülen İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Psikoloji Bölümünü kurmuş ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜSEM), Dış Politika Platformu, KOBİ Danışma Birimi ile Beyin Dinamiği ve Karmaşık Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezini kurmuştur. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin toplam öğrenci sayısı 6 476’ya, akademik kadro sayısı 554’e, toplam mezun sayısı ise 2 773’e ulaşmıştır.


 
2006-2007

 

Kuruluşunun onuncu yılında yedinci kez devlet desteğine layık görülen ve Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği Bölümü’nü kuran İstanbul Kültür Üniversitesi, kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan 750 kişilik izleyici kapasitesine sahip Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’ni açmıştır. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Psikoloji Bölümlerinde ilk defa öğrencileriyle buluşan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin öğrenci sayısı 6 903’e, toplam mezun sayısı ise 3 677’ye yükselmiştir.


 
2007-2008

 

Sekizinci defa devlet desteğine layık görülen İstanbul Kültür Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda İklimlendirme ve Soğutma Bölümü, İşletmecilik Meslek Yüksekokulu’nda Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik, Grafik ve Reklamcılık, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği programlarında ilk defa öğrencileriyle buluşmuş, Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini kurmuştur.


 
2008-2009

 

Prof. Dr. Dursun Koçer, rektörlük görevini Prof. Dr. Tamer Koçel’den devralarak İstanbul Kültür Üniversitesi’nin üçüncü rektörü olmuştur. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ekonomi-Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Geomatik Uygulama ve Araştırma Merkezlerini kuran İstanbul Kültür Üniversitesi, İncirli Yerleşkesini de eğitime açmıştır. 2008-2009 Akademik Yılında toplam öğrenci sayısı 6 797, akademik personel sayısı ise 569’a yükselmiştir.


 
2009-2010

 

Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin çalışmalarıyla sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık veren İstanbul Kültür Üniversitesi, İEET işbirliğiyle “Şoförlerin Öfke Kontrolü Eğitimi”, İŞKUR işbirliğiyle “İşgücü Geliştirme Meslek Kursları” programlarını gerçekleştirmiştir. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yürüten İKÜ AR-GE Merkezi de YÖNVER projesine başlamıştır.


 
2010-2011

 

Yüzde yüz sanallaştırdığı bilgi sistemleri ve teknoloji altyapısıyla eğitim anlayışına yeni bir boyut kazandıran İstanbul Kültür Üniversitesi, uzaktan eğitim ve ders yönetim sistemi CATS (Computer Aided Training and Educational Services) projesinin pilot çalışmalarını İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyete sokmuştur. Bologna Süreci Kriterleri üzerine çalışmalarını tamamlayan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Uluslararası Tanıtım ve Yabancı Öğrenci Birimi de çalışmalarına başlamıştır.


 
2011-2012

 

15. yılında Eğitim ve Mimarlık Fakültelerinin açılış izinlerini alan İstanbul Kültür Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu’nu da kurmuştur. İşletmecilik Meslek Yüksekokulunda Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi ve Hava Lojistiği, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda ise Uçak Elektroniği ve Çocuk Gelişimi programlarını açmış, Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilimsel Araştırma Proje Birimi, Türkçe Öğretim Birimi kurulmuştur.


 
2012-2013

 

Rektörlük görevini Prof. Dr. Dursun Koçer’den devralan Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin dördüncü rektörü olarak göreve başlamıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik ve Matematik-Bilgisayar Bölümleri uluslararası entegrasyon için önkoşul olan ulusal kalite güvence ve değerlendirme sistemi çalışmaları kapsamında FEDEK akreditasyonu almıştır. YÖK’ten Mühendislik Fakültesi bünyesinde Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimleri Bölümünün kuruluş iznini alan İstanbul Kültür Üniversitesi, ders kredilerinin Avrupa ülkeleriyle denkliğini belgeleyen ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ve DS etiketlerini almıştır.


 
2013-2014

 

Disiplinlerarası eğitim anlayışıyla tasarlanan Özelleştirilmiş ÇAP Uygulamasını 47 öğrenciyle başlatan İstanbul Kültür Üniversitesi, Erasmus ağı kapsamında 24 Avrupa ülkesinde anlaşmalı program sayısını 210’a yükseltmiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Turhan Esener İş Hukuku Uluslararası Kongresi’ni, Eğitim Fakültesi ise ilk etkinliği olan “Dijital Çağda Teknoloji: Eğitim ve İnsan” başlıklı uluslararası sempozyumunu düzenlemiştir.

 

2014-2015

 

Fiziksel kapasitesi ve konaklama konforu yükseltilen yurtlarını Çobançeşme’deki yeni binasına taşıyan İstanbul Kültür Üniversitesi, Öğrencilik Yaşamı ile Kariyer ve İş Dünyası İlişkileri Birimlerini kurmuştur. İşletmecilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile Moda Tasarımı (İkinci Öğretim), Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeyse Optisyenlik önlisans programlarını açan İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde de öğrencileriyle buluşmuştur. 2014-2015 Akademik Yılı’nda Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün ismi Elektrik-Elektronik Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Doktora Programı açılmıştır. TÜBİTAK ULAKBİLİM’in SCI kayıtlı dergilerde yer alan makale ve atıf sayıları üzerinden yaptığı değerlendirmeleri neticesinde İstanbul Kültür Üniversitesi, “Biyolojik Psikoloji” alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’de birinci sırada yer almıştır. İnovasyon ve girişimcilik alanındaki fikirlere destek vermek amacıyla kurulan Ön Kuluçka Merkezi (fİKÜr) çalışmalarına başlamıştır.

 

2015-2016

 

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yapı Yüksek Lisans Programı’nı (İngilizce) açan İstanbul Kültür Üniversitesi, İşletmecilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Uluslararası Ticaret (İngilizce) ve Girişimcilik; Mimarlık Fakültesi bünyesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce); Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde ise Çizgi Film ve Animasyon, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Yeni Medya ve İletişim Bölümlerinin açılması hususunda kuruluş onayı almıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Fizik Bölümleri, genç bilim insanlarının araştırmalarının desteklendiği 2015-2016 BAGEP Burs Ödülü’nün sahibi olmuştur. PROSteel Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması’na katılarak İstanbul Kültür Üniversitesi’ni temsil eden Mimarlık Bölümü ve İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri birincilik ödülüne layık görülmüştür. İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin akreditasyon süreleri Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (MÜDEK) ara değerlendirmesi sonucunda uzatılmıştır.


Son Güncellenme Tarihi